Flash News

Guruvani

ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಿತ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಹಿತ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿತವಾಗಿರಬ Read more

Swamiji's Programmes
Latest News
ಮಾರ್ಚ್ ೮ರಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮಚ೦ದ್ರಾಪುರ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ
1

"ಆರಾಧನೆ" ಎ೦ಬ ಒ೦ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒ೦ದು ಯೋಗವೆ೦ದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಲೀನರಾದ ಸ೦ನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮುಕ್ತರಾದ ದಿನವನ್ನು ಶಿಷ...

ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವ
1

ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದು ರಥವನ್ನೇರುವ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಹೃದ...

ಭಗೀರಥ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ದೇವಲೋಕದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹರಿಕಾರ - ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
1
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಭಗೀರಥ. ಈತ ಎಷ್ಟೇ ಅಡ್ಡಿ-ಆತಂಕಗಳು ಬಂದರೂ ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ದೇವಲ...
'ಶ್ರೀಮಾತಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ
1

ಹೊಸನಗರ, ಮಾ 23 : ಇಂದು ನಡೆದ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾ...


Kamadugha
Shree Math has committed itself to the noble mission of saving,caring and propagating Indian breeds of cattle.
Gurukula
The most ambitious educational project of Shree Math on the lines of Thakshashila on the banks of Sharavathi in Hosanagar
Punarujjeevini
Shree Math has undertaken the renovation of many old temples and has provided facilities for the revival of worship.